Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
Quick Search  
  Adv Search
  2022 Vol. 38, No. 3
373 Geological Characteristics and Regional Metallogenic Pattern of Uranium Mineralization in Northeastern Ordos Basin
LIU Xinyang1,2,HE Feng1,YAN Pengbing3,ZHANG Zilong1,LU Chao3,REN Zhiyong3,LUO Xiaoneng1,ZHANG Yan1
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.034
2022 Vol. 38 (3): 373-393 [Abstract] ( 17 ) HTML (1 KB)  PDF (8366 KB)  ( 42 )
394 Genesis of  Green Sandstone From Huachi-Huanhe Formation in Northwestern Ordos Basin
HAN Meizhi1,LI Ziying1,ZHANG Zilong1,LUO Xiaoneng1,WANG Longhui2
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.035
2022 Vol. 38 (3): 394-408 [Abstract] ( 17 ) HTML (1 KB)  PDF (3092 KB)  ( 26 )
409 Metallogenic Conditions, Characteristics and Model of Tabular  Uranium Orebody in Qianjiadian Ore Field, Southwest Songliao Basin
HUANG Shaohua1,QIN Mingkuan1,LIU Zhangyue1,LIU Jialin1,GUO Qiang1,JIA Licheng1,JIANG Wenjian1,ZHANG Liangliang2
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.036
2022 Vol. 38 (3): 409-424 [Abstract] ( 13 ) HTML (1 KB)  PDF (5905 KB)  ( 57 )
425 Discussion on Metallogenic Conditions and Prospecting Direction of Sandstone-type Uranium Deposits in Yaojia Formation, Baiquan Area, Northeast Songliao Basin
ZHANG Hang1, 2,NIE Fengjun2, 3,LUO Min1,ZHAO Zhonghua1,ZHANG Chengyong2,ZHAO Xingbo1
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.037
2022 Vol. 38 (3): 425-435 [Abstract] ( 12 ) HTML (1 KB)  PDF (2135 KB)  ( 24 )
436 Configuration of Strata in Southern Songliao Basin and the Stratigraphic Configuration of Ore-hosting Segments
XIAO Jing1,QIN Mingkuan1,GUO Qiang1,CAI Yuqi1,NING Jun2,JIA Licheng1,LIU Xing2,YAN Zhanglei1
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.038
2022 Vol. 38 (3): 436-446 [Abstract] ( 15 ) HTML (1 KB)  PDF (2980 KB)  ( 27 )
447 The Characteristics of Oxidation Zone and Its Relation to Uranium Mineralization in the Lower Member  of Saihan Formation in the North Western Margin of Wulanchabu Depression
XU Yaxiong1,LYU Yonghua1,KANG Shihu2,MIAO Aisheng1
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.039
2022 Vol. 38 (3): 447-459 [Abstract] ( 12 ) HTML (1 KB)  PDF (5114 KB)  ( 18 )
460 The Relation of Hydrothermal Uranium Metallization to Magma Evolution: A Case Study of Uranium Mineralization in Xiangshan and Zhuguang Ore Districts
LIN Jinrong1,HU Zhihua1,WANG Yongjian1,TAO Yi2,LIU Zhengguo1
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.040
2022 Vol. 38 (3): 460-474 [Abstract] ( 13 ) HTML (1 KB)  PDF (1573 KB)  ( 32 )
475 Characteristics and Significance of LA-ICP-MS Trace Elements in Pyrite From Dongkeng Uranium Deposit,Northern Guangdong
XIAO Wei,FAN Honghai,PANG Yaqing,CHEN Donghuan
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.041
2022 Vol. 38 (3): 475-486 [Abstract] ( 12 ) HTML (1 KB)  PDF (2236 KB)  ( 33 )
487 Petrogeochemical Feature of Wangchang Formation in Tangdan Group and Genesis of Yinmin 112 Uranium Occurrence in Yunnan
LI Yingcai1,XU Zhengqi1,2,3,SONG Hao1,YIN Minghui1,ZHANG Suheng1,
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.042
2022 Vol. 38 (3): 487-497 [Abstract] ( 15 ) HTML (1 KB)  PDF (1756 KB)  ( 31 )
498 Application of AMT Method in Detecting Basement Interface in Xiangshan Uranium Ore Field
ZHANG Ruliang1,CAI Juntao2,WANG Heng1,LIU Hu1
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.043
2022 Vol. 38 (3): 498-507 [Abstract] ( 12 ) HTML (1 KB)  PDF (2121 KB)  ( 31 )
508 Application of Gamma Spectrum,Soil Radon and Partial Extracting Geochemical Prospecting Method in the Uranium Exploration of Baishun Area,Northern Guangdong Province,China
WANG Jiayue,LANG Baiqiu,WANG Qinghao
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.044
2022 Vol. 38 (3): 508-515 [Abstract] ( 13 ) HTML (1 KB)  PDF (2095 KB)  ( 21 )
516 Airborne Inductive Induced Polarization Effect and Its Application in the Exploration of Uranium and Other Metal Minerals
ZHANG Weimeng1,2,3,LIU Bo1,2,3,SUN Donghua1,2,3,CHEN Wei1,2,3,LUO Yan1,2,3,PENG Lihong1,2,3,CHENG Shasha1,2,3,LIU Yantao1,2,3
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.045
2022 Vol. 38 (3): 516-526 [Abstract] ( 11 ) HTML (1 KB)  PDF (2499 KB)  ( 35 )
527 Permeability Prediction Method for Uranous Muddy Sandstone Based on Nuclear Magnetic Resonance and Fractal Theory:A Case Study of Akesu Area in Xinjiang
ZHANG Lifei1,SHEN Yuan1,ZENG Sheng1,XU Huaqing2
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.046
2022 Vol. 38 (3): 527-536 [Abstract] ( 11 ) HTML (1 KB)  PDF (1685 KB)  ( 13 )
537 Comparative Study on Enrichment Methods for the Determination of Uranium Isotope Ratio in Water by MC-ICP-MS
XIN Xiaoying,ZHANG Tianrui,YAN Yan
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.047
2022 Vol. 38 (3): 537-544 [Abstract] ( 12 ) HTML (1 KB)  PDF (1238 KB)  ( 40 )
545 The Development of Uranium Analyzer Based on Time-resolved Fluorescence
WANG Wei,HU Xiaohua,MA Jinlong,DUAN Jinsong,LIANG Shuhong
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.048
2022 Vol. 38 (3): 545-553 [Abstract] ( 15 ) HTML (1 KB)  PDF (1101 KB)  ( 35 )
554 Simulation and Analysis of Jet Structure Parameters in Hydraulic Impactor of Uranium Scientific Drilling
LI Bo1,LIU Xiaoyang2,YE Xiaoping3,DUAN Zhiqiang4
DOI: 10.3969/j.issn.1000-0658.2022.38.049
2022 Vol. 38 (3): 554-566 [Abstract] ( 14 ) HTML (1 KB)  PDF (1939 KB)  ( 61 )
  News
  Links
Copyright © Editorial Board of URANIUM GEOLOGY
Tel: 0731-88877163 E-mail: pmbjb@csu.edu.cn
Supported by: Beijing Magtech